Ashmolean Museum, Oxford

Apollo 1
Apollo 1

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Apollo 2
Apollo 2

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Apollo 3
Apollo 3

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Apollo 4
Apollo 4

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Apollo Set
Apollo Set

Oil on box canvas x 4 x 25 x 35 cm

press to zoom
Arch set as prints
Arch set as prints
press to zoom
spacer
spacer
press to zoom
Ashmolean Staircase set
Ashmolean Staircase set

Oil on box canvas x 4 x 25 x 35 cm

press to zoom
Ashmolean Staircase 1
Ashmolean Staircase 1

Oil on box canvas 25 x 35cm

press to zoom
Ashmolean Staircase 2
Ashmolean Staircase 2

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Ashmolean Staircase 3
Ashmolean Staircase 3

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Ashmolean Staircase 4
Ashmolean Staircase 4

Oil on box canvas 245 35 cm

press to zoom
Ashmolean Stair details
Ashmolean Stair details

Oil on box canvas x 2 x 25 x 35 cm

press to zoom
Ashmolean Stair detail 1
Ashmolean Stair detail 1

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom
Ashmolean Stair detail 2
Ashmolean Stair detail 2

Oil on box canvas 25 x 35 cm

press to zoom

Katherine Shock Paintings in oils  and acrylics